Polling Stations Information (Assembly Constituencies wise)

Print

General Election to the house of people, 2004
UTTARANCHAL STATE

 FINAL FIGURES

AC No AC Name Polling Stations Sensitive/Hyper-Sensitive
Regular Auxiliary Total Sensitive Hyper Sensitive
01 Purola (SC) 92 0 92 13 -
02 Gangotri 94 0 94 12 -
03 Yamunotri 100 0 100 13 -
04 Pratapnagar 88 0 88 8 7
05 Tehri 112 2 114 9 4
06 Ghansali 99 0 99 16 1
07 Deoprayag 97 0 97 14 3
08 Narendranagar 106 0 106 8 1
09 Dhanolti (SC) 87 0 87 9 5
10 Chakrata (ST) 119 0 119 10 2
11 Vikasnagar 110 1 111 14 9
12 Sahaspur (SC) 81 1 82 4 3
13 Laxman Chowk 96 3 99 5 7
14 Dehradun 88 0 88 8 4
15 Rajpur 98 2 100 15 5
16 Mussoorie 72 0 72 11 -
17 Rishikesh 126 3 129 20 21
18 Doiwala 122 4 126 9 6
19 Bhagwanpur (SC) 100 0 100 10 9
20 Roorkee 105 1 106 9 8
21 Iqbalpur 100 1 101 11 8
22 Manglore 101 0 101 9 7
23 Landhaura (SC) 103 0 103 9 12
24 Laksar 103 0 103 29 25
25 Bahadrabad 116 4 120 7 20
26 Hardwar 145 1 146 - 16
27 Laldhang 111 1 112 - 10
28 Yamkeshwar 84 0 84 21 1
29 Kotdwar 94 1 95 12 13
30 Dhumakot 78 0 78 15 -
31 Bironkhal 76 0 76 15 6
32 Lansdowne 89 0 89 18 4
33 Pauri 84 0 84 7 1
34 Srinagar (SC) 85 0 85 15 5
35 Thalisain 83 0 83 13 4
36 Rudraprayag 105 0 105 18 2
37 Kedarnath 106 0 106 19 11
38 Badrinath 102 0 102 14 3
39 Nandprayag 89 0 89 14 2
40 Karanprayag 90 0 90 13 8
41 Pindar (S.C) 92 0 92 10 -
42 Kapkot 69 0 69 11 4
43 Kanda 74 0 74 14 4
44 Bageshwar (SC) 77 0 77 13 8
45 Dwarahat 80 0 80 6 10
46 Bhikiasain 86 0 86 7 9
47 Salt 90 0 90 25 2
48 Ranikhet 81 1 82 8 2
49 Someshwar (SC) 76 0 76 5 5
50 Almora 97 1 98 9 -
51 Jageshwar 85 0 85 3 -
52 Mukteshwar(SC) 91 1 92 1 -
53 Dhari 122 7 129 7 2
54 Haldwani 150 12 162 8 7
55 Nainital 104 1 105 2 2
56 Ramnagar 102 3 105 4 4
57 Jaspur 100 0 100 - 3
58 Kashipur 122 5 127 - 8
59 Bajpur 91 1 92 - 13
60 Pantnagar-Gadarpur 119 0 119 - 12
61 Rudrapur-Kichha 138 2 140 - 23
62 Sitarganj (SC) 105 0 105 - 17
63 Khatima (ST) 121 0 121 - 14
64 Champawat 97 0 97 11 4
65 Lohaghat 82 0 82 11 6
66 Pithoragarh 87 0 87 8 -
67 Gangolihat (SC) 71 0 71 18 4
68 Didihat 77 0 77 29 7
69 Kanalichhina 62 0 62 19 7
70 Dharchula (ST) 76 0 76 17 2
  TOTAL 6760 59 6819 722 432